ბენეფიციართა რეგისტრაცია

http://beneficiary.moh.gov.ge

ბენეფიციარების რეგისტრაციის მოდული - ელექტრონული ჯანდაცვა

კატეგორია: მთავრობა, სამინისტროები, დეპარტამენტები

# დრო IP
ქვეყანა > ქალაქი
საიდან შემოვიდა
რა გვერდი დაათვალიერა
OS Browser ფერები გარჩევადობა Cust #
1. 2020-04-07 14:29:47 188.129.255.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2428431110
2. 2020-04-07 14:28:15 95.104.116.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1600X900 2833562700
3. 2020-04-07 14:27:02 31.146.109.* silknet.com
საქართველო ->
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Regi...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Regi...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 2832193888
4. 2020-04-07 14:22:59 95.137.245.* egrisi.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Mozilla Firefox 24 1525X858 1889615832
5. 2020-04-07 14:22:07 77.242.58.* cgc.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 1957900194
6. 2020-04-07 14:17:45 31.146.99.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1280X1024 2514816642
7. 2020-04-07 14:16:11 95.137.217.* egrisi.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 8.1 Google Chrome 24 1280X1024 2817702088
8. 2020-04-07 14:15:26 149.3.24.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 2549500378
9. 2020-04-07 14:13:26 188.129.254.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 1785411443
10. 2020-04-07 14:09:06 92.54.243.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1440X900 2656006898
11. 2020-04-07 14:07:17 92.54.214.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2815263258
12. 2020-04-07 14:03:57 212.58.119.* magticom.ge
საქართველო ->
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 2821774025
13. 2020-04-07 14:02:03 31.146.112.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 2720928975
14. 2020-04-07 13:59:29 149.3.111.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
http://beneficiary.moh.gov.ge/
iPhone Safari 32 375X667 2839815463
15. 2020-04-07 13:58:53 149.3.111.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/
iPhone Safari 32 375X667 2839814697
16. 2020-04-07 13:51:30 95.104.116.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 2769483954
17. 2020-04-07 13:50:38 94.43.128.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Mozilla Firefox 24 1360X768 2512419365
18. 2020-04-07 13:48:55 45.9.45.* undefined
... ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2815538575
19. 2020-04-07 13:46:31 95.137.245.* egrisi.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 1983839536
20. 2020-04-07 13:41:19 95.104.114.* magticom.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2466032904
21. 2020-04-07 13:39:44 176.221.213.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1360X768 2297067230
22. 2020-04-07 13:36:46 109.172.213.* magticom.ge
საქართველო ->
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1600X900 2386196534
23. 2020-04-07 13:35:42 95.137.228.* egrisi.ge
საქართველო -> Kutaisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1600X900 2384230366
24. 2020-04-07 13:31:20 95.137.229.* egrisi.ge
საქართველო -> Kutaisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1280X800 2817597032
25. 2020-04-07 13:29:58 109.172.213.* magticom.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2814988251
26. 2020-04-07 13:28:22 185.134.174.* datacomm.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1093X615 632176358
27. 2020-04-07 13:21:12 94.137.189.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Mozilla Firefox 24 1920X1080 2727477138
28. 2020-04-07 13:20:57 212.58.112.* magticom.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 2817467789
29. 2020-04-07 13:17:30 178.134.24.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 2687316938
30. 2020-04-07 13:16:49 31.146.109.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1280X1024 1914798304
31. 2020-04-07 13:11:25 37.75.132.* micronet.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 2827784693
32. 2020-04-07 13:09:09 94.43.228.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2815214786
33. 2020-04-07 13:08:47 193.176.215.* undefined
... ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1280X1024 2803272944
34. 2020-04-07 13:06:46 31.146.185.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1280X1024 2139888398
35. 2020-04-07 13:05:37 46.49.98.* magticom.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 2817787885
36. 2020-04-07 13:03:39 146.255.254.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 2224096204
37. 2020-04-07 13:01:51 95.137.217.* egrisi.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1360X768 1282786736
38. 2020-04-07 13:00:32 95.137.182.* egrisi.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 8 Google Chrome 24 1280X800 964342498
39. 2020-04-07 12:57:56 176.74.89.* egrisi.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Regi...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Regi...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2236259436
40. 2020-04-07 12:52:50 31.146.112.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1600X900 1720063239
41. 2020-04-07 12:52:49 31.146.82.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1920X1080 2817363734
42. 2020-04-07 12:51:38 213.200.23.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1920X1080 2822686369
43. 2020-04-07 12:51:08 95.137.182.* egrisi.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1440X900 2814933872
44. 2020-04-07 12:46:01 185.70.53.* undefined
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Mozilla Firefox 24 1366X768 2831567824
45. 2020-04-07 12:45:18 176.221.131.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1920X1080 2625600248
46. 2020-04-07 12:44:11 31.146.109.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 1963371516
47. 2020-04-07 12:41:59 146.255.254.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 2827456390
48. 2020-04-07 12:39:03 94.43.50.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2496888131
49. 2020-04-07 12:37:26 212.58.114.* magticom.ge
საქართველო -> Batumi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 1972700294
50. 2020-04-07 12:35:40 31.146.193.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2830799134
51. 2020-04-07 12:35:17 178.134.24.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1536X864 2832347015
52. 2020-04-07 12:34:45 92.241.78.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1280X960 2454351128
53. 2020-04-07 12:34:08 188.129.162.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 1730449272
54. 2020-04-07 12:33:52 80.77.62.* cgc.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 2814860182
55. 2020-04-07 12:33:31 94.43.218.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1600X900 2817364121
56. 2020-04-07 12:32:04 176.221.237.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2722395234
57. 2020-04-07 12:30:23 185.70.52.* undefined
საქართველო ->
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Regi...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Regi...
Linux Google Chrome 24 360X740 2772032762
58. 2020-04-07 12:29:12 213.131.35.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2814904463
59. 2020-04-07 12:27:10 94.137.189.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1024X768 2805395252
60. 2020-04-07 12:26:23 31.146.254.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Mozilla Firefox 24 1600X900 1757894184
61. 2020-04-07 12:25:13 146.255.238.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1920X1080 2149212086
62. 2020-04-07 12:24:18 92.241.86.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1600X900 1044536557
63. 2020-04-07 12:23:04 213.200.23.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 8.1 Google Chrome 24 1920X1080 2345481832
64. 2020-04-07 12:20:05 178.134.242.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Mozilla Firefox 24 1920X1080 2729729099
65. 2020-04-07 12:19:29 178.134.27.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2732311817
66. 2020-04-07 12:18:38 31.146.112.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 2821120435
67. 2020-04-07 12:18:02 188.169.176.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Li...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 2772358644
68. 2020-04-07 12:17:23 213.200.15.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 8.1 Google Chrome 24 1024X768 2817476481
69. 2020-04-07 12:17:12 31.146.82.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2814786303
70. 2020-04-07 12:16:24 176.221.232.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1440X900 2838395408
71. 2020-04-07 12:11:52 212.58.121.* magticom.ge
საქართველო -> Oni
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Mozilla Firefox 24 1280X1024 2827768069
72. 2020-04-07 12:11:38 213.200.15.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 1217640595
73. 2020-04-07 12:09:38 185.70.55.* undefined
საქართველო ->
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Regi...
Windows 7 Mozilla Firefox 24 1366X768 1715049378
74. 2020-04-07 12:09:13 178.134.24.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 2820871698
75. 2020-04-07 12:09:08 212.58.121.* magticom.ge
საქართველო -> Oni
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 2686149177
76. 2020-04-07 12:08:32 95.104.116.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Mozilla Firefox 24 1760X990 2736880868
77. 2020-04-07 12:08:31 37.75.132.* micronet.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 2815462260
78. 2020-04-07 12:07:43 95.137.212.* egrisi.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2518161875
79. 2020-04-07 12:06:50 185.70.52.* undefined
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 2817450432
80. 2020-04-07 12:03:06 94.43.50.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 2815162521
81. 2020-04-07 11:58:54 31.146.81.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1366X768 2475917018
82. 2020-04-07 11:57:07 31.146.81.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2819091714
83. 2020-04-07 11:56:15 95.104.116.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 2830634493
84. 2020-04-07 11:56:04 178.134.80.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 1755808735
85. 2020-04-07 11:55:00 85.238.35.* service.net.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 MSIE 11 24 1455X818 2839626697
86. 2020-04-07 11:54:54 176.74.124.* egrisi.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 1625554693
87. 2020-04-07 11:54:10 37.75.132.* micronet.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Mozilla Firefox 24 1920X1080 2839664498
88. 2020-04-07 11:53:58 95.137.212.* egrisi.ge
საქართველო ->
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Regi...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Regi...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2752553587
89. 2020-04-07 11:52:56 37.75.132.* micronet.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Mozilla Firefox 24 1920X1080 2829149852
90. 2020-04-07 11:52:45 37.131.224.* deltanet.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2830762695
91. 2020-04-07 11:52:17 31.146.206.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1920X1080 2815440570
92. 2020-04-07 11:51:29 95.137.245.* egrisi.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1600X900 2326600611
93. 2020-04-07 11:51:12 95.104.116.* magticom.ge
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1536X864 2828036567
94. 2020-04-07 11:50:01 185.15.114.* undefined
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1280X1024 2822653782
95. 2020-04-07 11:48:41 188.169.128.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2839657840
96. 2020-04-07 11:48:30 213.131.33.* silknet.com
საქართველო -> Tbilisi
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 10 Google Chrome 24 1920X1080 2706452475
97. 2020-04-07 11:47:20 212.58.114.* magticom.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 8.1 Google Chrome 24 1366X768 2819409909
98. 2020-04-07 11:46:43 37.232.83.* silknet.com
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2839654861
99. 2020-04-07 11:44:47 89.232.37.* co.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Google Chrome 24 1366X768 2819356845
100. 2020-04-07 11:44:14 176.74.124.* egrisi.ge
საქართველო ->
http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Us...
http://beneficiary.moh.gov.ge/Pages/Bene...
Windows 7 Mozilla Firefox 24 1366X768 2254171668
შედეგები ვერ მოიძებნა.
TOP.GE ვერსია 1.0.2 (სატესტო) © 2002-2020 | სალიცენზიო შეთანხმება და პასუხისმგებლობის უარყოფა | facebook.com/TOP.GE
იხილეთ TOP.GE - ის ძველი ვერსია ბმულზე

რეკლამა TOP.GE - ზე
TOP.GE-ს სერვერების განთავსებას და ინტერნეტთან კავშირს უზრუნველყოფს: CLOUD9


ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს